به کارگر فنی جهت کار در یک کارگاه تولیدی واقع در تفت نیازمندیم .

تلفن : ۰۹۱۳۱۵۲۸۰۴۸