به منشی حسابدار خانم ترجیحا با سابقه کار در قم نیازمندیم.

شرایط: ترجیحا ساکن اطراف محدوده

آدرس: بلوار شهید محلاتی

تلفن: ۳۷۷۰۷۷۸۵