کارخانه ای معتبر در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر خود  به یک نفر خانم با مدرک لیسانس یا فوق لیسانس صنایع غذایی جهت مسئول فنی و کنترل و کیفیت نیازمند است.

ساعت تماس ۹ صبح تا ۱۴ ظهر و ۱۷ تا ۲۰ شب

تلفن: ۰۹۱۵۸۰۰۶۴۴۱