به تعدادی آرایشگر حرفه ای آقا (با مشتری) جهت کار در سالن حرفه ای در فردیس البرز نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۳۷۷۳۵۳۳۲۸