شرکت کوشا چسب گرمسار تولیده کننده انواع چسب نواری
جهت همکاری به تعدادی بازاریاب نیازمند است

 

تلفن ثابت :
۰۲۳۳۴۵۸۴۰۳۶
تلفن همراه :
۰۹۱۲۳۳۳۳۳۰۷