منشی خانم با روابط عمومی قوی جهت کار در شرکت بازرگانی
از. ساعت ٩ تا ۵:٣٠
با حقوق ماهیانه ٩٠٠ هزار تومان
اشنا به کار با کامپیوتر و جوابگویی به تلفن
با بیمه
نشانی خ توحید خ طوسی (شباهنگ) پ ١٣٨ ط ٣

 

تلفن ثابت :
۶۶٩٠٧۵٣٧
تلفن همراه :
٠٩١١٣١١٩۴١۴