فروشگاه یونیک پلاستیک واقع در مشهد به یک فروشنده نیازمند است.

آدرس: پیروزی، یونیک پلاستیک

تلفن: ۰۹۱۵۶۲۴۰۷۴۷ – ۳۸۸۱۸۲۰۵