به یک نیروی مجرب خانم آشنا به کامپیوتر و حسابداری جهت کار در دفتری واقع در خراسان رضوی نیازمندیم.

ساعت تماس: ۹ الی ۱۲

تلفن: ۳۶۶۵۱۸۹۸