به یک نفر حسابدار ترجیحا (خانم ) با سابقه کار در سیرجان نیازمندیم.

تلفن : ۰۹۱۳۷۶۹۴۹۱۶