به تعدادی نیروی با تجربه در زمینه فروشندگی مواد غذایی و بهداشتی جهت همکاری در یک شرکت واقع در قم نیازمندیم.

شرایط: داشتن کارت پایان خدمت

تلفن: ۰۹۱۲۷۵۸۱۱۴۲