به یکنفر منشی خانم جهت همکاری در دفتر ساختمانی واقع در قم نیازمندیم.

ساعت کاری: بصورت پاره وقت از ساعت ۸ الی ۱۴

آدرس: شهرک قدس

تلفن: ۰۹۱۶۲۹۶۰۳۷۳ – ۳۶۶۰۷۹۱۲