به یک فروشنده خانم جهت کار در پوشاک زنانه تمام وقت از ساعت ۱۰ و نیم تا ۲۲ نیازمندیم

حقوق یک میلیون ودویست هزار تومان

 

تلفن ثابت :
۴۴۴۹۴۰۳۰
تلفن همراه :
۰۹۳۶۶۸۴۸۷۰۳