تاکسی تلفنی آلپ واقع در تبریز به تعدادی راننده با خودرو مدل بالا جهت همکاری در آژانس برای سرویس دهی به کارخانجات و شرکت ها نیازمند است.

آدرس : جاده تهران – تاکسی آلپ

تلفن : ۳۶۳۷۱۰۰۱