به  همکاری تعدادی (خانم ) جهت کار در فست فود و یک نفر (خانم ) صندوقدار با تجربه و خوش برخورد در کرمان نیازمندیم.

تلفن : ۰۹۱۳۳۴۰۰۹۶۴