به یک نفر همکار (خانم ) جهت کار در کافی شاپ واقع در کرمان نیازمندیم.

تلفن : ۰۹۳۸۶۳۰۱۰۴۵