به تعدادی نیروی ماهر mdf کار جهت کار در کارگاه mdf  واقع در کرمان نیازمندیم.

تلفن : ۰۹۱۳۳۴۲۶۸۳۸