صرافی سروش واقع در کرمان به یک نفر همکار (خانم ) مسلط به کامپیوتر جهت کار در شیفت صبح نیازمند است.

( مراجعه حضوری و تکمیل رزومه الزامی است .)

تلفن : ۰۹۱۳۱۹۵۶۰۳۷