به تعدادی مونتاژکار ماهر جهت کار در کارگاه قاب سازی واقع در قم نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۱۲۷۴۹۶۸۳۷