یک شرکت معتبر دارویی – بهداشتی به همکاری افراد ذیل در تبریز نیازمند است.:

۱- نیروی علمی (خانم و آقا ) از رشته های تجربی و ریاضی و بیوشیمی – ۱۲ نفر

۲- فروشنده و بازاریاب (خانم و آقا )– ۴ نفر

۳- مشاوره (خانم)

آدرس : سه راهه ولیعصر

تلفن : ۳۳۲۴۱۰۳۷ – ۰۹۱۲۲۲۶۶۷۵۹