یک شرکت بازرگانی واقع در رشت به یک نفر همکار (خانم ) با حداقل مدرک لیسانس ، حداکثر سن ۲۷ سال و آشنا به کامپیوتر جهت انجام امور دفتری نیازمنداست.

آدرس : رشت – گلسار- روبروی اداره پست -خیابان ۷۸ -کوچه دوم -پلاک ۴