انبار صفوی واقع در رشت به یک نفر  کارگر ساده (آقا ) جهت کار با دستگاه الیاف نیازمندیم.

محل کار : رشت – حمیدیان – خیابان اقدامی – جنب آژانس سداد -انبار صفوی

تلفن : ۰۹۳۸۴۰۷۲۰۰۶ – ۳۳۵۷۱۰۷۱ – ۰۱۳