کلینیک معماری لرد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در رشت استخدام می نماید.

عنوان شغلی جنسیت تعداد شرایط احراز
فروشنده خانم ۲نفر
  • به صورت صبح و بعدازظهر در فروشگاه تزئینات ساختمانی

 

تلفن: ۰۱۳۳۳۲۲۷۵۱۱،۰۱۳۳۳۲۳۴۳۴۴