به منشی خانم ترجیحا دارای گواهینامه رانندگی جهت کار در دفتر وکالت دبیری در شیراز نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۱۷۴۱۱۱۷۵۱,۰۷۱۳۶۳۳۴۹۰۰