به مدیر مالی با مدرک کارشناسی ارشد مدیرت مالی و رشته های مرتبط و آشنایی کامل با کلیه مباحث حسابداری ، مالی ، مالیاتی ، توانایی کنترل و تخصیص بودجه و ارائه گزارشات تحلیلی در گروه وسام موتور در شیراز نیازمندیم.

ضمنا داوطلبین استخدام باید دارای شرایط عدم سوء پیشینه کیفری و سلامت جسمانی باشند.

آدرس ایمیل: job@vesammotor.co
تلفن: ۰۷۱۳۸۲۲۶۶۶۷