به کارشناس IT با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا کارشناسی در رشته های IT و نرم افزار و سایر گرایش های مرتبط با کامپیوتر با حداقل ۳ سال سابقه مرتبط و آشنایی کامل در زمینه برنامه نویسی SQL و کاربری شبکه در گروه وسام موتور در شیراز نیازمندیم.

آدرس ایمیل: job@vesammotor.co
تلفن: ۰۷۱۳۸۲۲۶۶۶۷