یک شرکت خدماتی در خوزستان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به تعدادی نیروی خانم جهت نظافت ، انجام امور منزل ، پرستاری از کودک و سالمند نیازمند میباشد .

شرایط : روزکار ، شب کار ، ۲۴ ساعته

تلفن : ۰۹۱۶۰۶۲۱۰۷۴