یک شرکت معتبر بین المللی برای دفتر شعب خود در شهرهای اهواز و تبریز از مهندسین صنایع ساکن این دو شهر دعوت به همکای می نماید.

عنوان شغلی شهر های مورد نیاز مدرک تحصیلی
مهندس صنایع اهواز و تبریز لیسانس و فوق لیسانس صنایع

آدرس ایمیل: ahmadi.hrmjobs@gmail.com
تلفن: ۰۹۳۷۲۰۸۳۸۷۰